Vrijspraak Open Fractie Vergadering

You are here:

Vrijspraak Open Fractie Vergadering

Op woensdag 7 maart zal de zevende Open Fractie Vergadering van het academisch jaar 2021-2022 plaatsvinden.

Tijdens deze OFV zullen we het rapport van de Opleidingscommissies, het rapport van de Faculteitsraad, het rapport van de Student Adviseurs en het rapport van de Universiteitsraad bespreken. Daarnaast zullen wij onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen presenteren.

Deze OFV zal in hybride vorm plaatsvinden, online via Zoom en fysiek in Cz186. Je kan je inschrijven door een e-mail te sturen naar vrijspraak@magisterjft.nl tot maandag 5 maart 23:00. Vergeet hierbij niet aan te geven of je fysiek of online aanwezig zult zijn. Bij vragen kun je een e-mail sturen naar vrijspraakvoorzitter@magisterjft.nl tot maandag 5 maart 18:00. De zoomlink zal dinsdagmiddag verstuurd worden.

Na de OFV zullen we onder voorbehoud van de coronamaatregelen gaan borrelen bij Bruin Kafee. We hopen jullie daar te zien!

Partners