Bestuurdslid Strafrechtswinkel Tilburg

Bestuurdslid Strafrechtswinkel Tilburg

Bedrijf
Strafrechtswinkel Tilburg
Type
Vrijwilligersfunctie
Locatie
Tilburg
Branche / Vakgebied
Juridisch
Vereiste taal
Nederlands
Richting
Student

Omschrijving

VACATURE BESTUURSLID                                                                          

De Strafrechtswinkel Tilburg zoekt nieuw bestuursleden. Heb je een passie voor het strafrecht en wil je  een maatschappelijke bijdrage leveren? Dan is deze functie iets voor jou!  

Wat ga je doen? 

Naast de specifieke taken is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en  ziet toe op de uitvoering daarvan. Verder is de belangrijkste taak het besturen van de stichting en doet het  bestuur datgene dat noodzakelijk is om de stichting intern en extern goed te laten functioneren. Er wordt  8 tot 12 keer per jaar vergaderd door de bestuursleden, deels online.  

Voorzitter  

Als bv voorzitter van de organisatie fungeer je als het centrale aanspreekpunt voor andere bestuursleden.  De taken van een voorzitter omvatten daarnaast het begeleiden en ondersteunen van medewerkers en het  optreden als contactpersoon voor ketenpartners samen met de andere bestuursleden indien nodig.  Bovendien stel je de agenda op voor zowel de bestuurs- als de teamvergaderingen.  

De voorzitter draagt ook bij aan de ontwikkeling van de organisatie en neemt het voortouw in het  opstellen van het jaarverslag en een handboek en het upgraden daarvan voor medewerkers, wat belangrijk  is voor de transparantie van de werkwijze en het behouden van de ANBI-status.  

Als voorzitter ben je ook veelal aan het woord tijdens activiteiten. Denk hierbij aan een  welkomstwoordje, een bedankje en/of een afsluiting. Ook binnen vergaderingen van het bestuur zelf  neemt de voorzitter de leiding. Je zorgt dat de agendapunten zijn verzameld, tijdig zijn doorgestuurd en  dat de vergadering goed verloopt, alle belangrijke agendapunten zijn besproken en dat taken zijn  verdeeld. Tevens heeft de voorzitter een controlerende functie op deze taken. De voorzitter moet de  voortgang van alle aspecten van de winkel controleren en monitoren. De voorzitter moet een zekere  helikopterview hebben over het bestuur en waar nodig de andere bestuursleden ondersteunen. Samen met  de penningmester werf je sponsoren en stel je de subsidieaanvragen op. Dit kan de voorzitter doen door  zelf deze contacten te onderhouden, echter kan dit ook anders geregeld worden. De voorzitter houdt bij in  hoeverre er contact is met externe relaties en hoe dit verloopt. Kun jij heel goed hoofd- van bijzaken  onderscheiden, houd je van vernieuwingen aanbrengen en kun je goed een team motiveren en bij elkaar  houden met een positieve flow reageer dan snel voor een gesprek over deze functie. Helemaal als je ook  graag met het strafrecht bezig bent.  

Penningmeester  

De penningmeester maakt deel uit van het drie koppig bestuur. Als penningmeester ben je  verantwoordelijk voor het opstellen en mede uitvoeren van het financiële beleid van de stichting. Je houdt  de balans bij en beheert de bankrekening. Je verricht of accordeert betalingen en houdt het overzicht bij.  Je stelt de begroting op en draagt bij aan het opstellen van het financieel jaarverslag en overlegt deze  jaarlijks aan de sponsor. Je maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de 

begroting. Je draagt bij aan het ontwikkelen van een gefundeerd financieel beleid voor de toekomst en  blijft actief in het aantrekken van sponsoren. Je bent ook verantwoordelijk voor het verzorgen van de  interne en externe declaraties respectievelijk subsidieaanvragen. De administratie hiervan kun je zelf  indelen. Verder ben je als Penningmeester onderdeel van het bestuur. Dit betekent dat je  medeverantwoordelijk bent voor de dagelijkse leiding en het reilen en zijlen binnen de strafrechtwinkel  en geef je leiding aan een aantal medewerkers samen met de andere bestuursleden. Houd je van financiële verantwoordelijkheid en heb je affiniteit met de gemeente Tilburg en het strafrecht reageer dan snel.  

Secretaris  

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de communicatie tussen de strafrechtswinkel en de  rechtswinkels. De inhoud van deze communicatie is heel divers. Je communiceert ook met het juridisch  loket/ hogescholen/ universiteiten en advocaten en de verhuurder en met de sectie onderwijs recht op de  UVT. Het kan ook zijn dat je onderzoekt bij welke andere rechtswinkel iets goed is geregeld. Ook ben je  verantwoordelijk voor de activiteiten die de strafrechtswinkel organiseert. Als secretaris zorg je ervoor  dat iedereen voor een aankomende activiteit op tijd een uitnodiging ontvangt en dat deze uitnodiging  volledig is. Als secretaris dien je ook een geschikte locatie voor de activiteit te regelen en zorg je er  vervolgens voor dat de locatie op de gewenste datum beschikbaar is. De secretaris is eveneens de  communicatieve schakel tussen de vereniging en haar sponsoren. Als secretaris typ je mee met de  vergaderingen. Zo is het voor ieder bestuurslid en team lid duidelijk wat er tijdens vergaderingen is  gezegd en kan daar later op worden teruggegrepen. Je begeleidt ook een deel van de medewerkers  inhoudelijk. De taak van secretaris verveelt niet en is heel divers. Als jij van communicatie houdt en het  plannen en organiseren van activiteiten je makkelijk afgaat, dan is de rol van secretaris jou op het lijf  geschreven!  

Algemeen bestuurslid (minimaal 2)  

Het opstellen van roosters en schema’s voor het spreekuur en voor de PR en uitwisselen informatie via  social media/LinkedIn en het beheren van de website en eventuele ondersteuning van de andere  bestuursleden. De content van de PR wordt ingevuld door medewerkers. Ook het werven van nieuwe  leden door plaatsen van vacatures, voeren van sollicitatiegesprekken en het inwerken en begeleiden van  de start van de nieuwe medewerkers kan een taak zijn. Ook het overzichtelijk houden van het systeem en  het opslaan en de lay out van het systeem kan een van de taken zijn alsmede het beheer en verwerken van  de inkomende mails.  

Houd je van HR-werkzaamheden en ben je graag bezig met het delen van content en draag je graag bij  aan een goed systeem voor de medewerkers reageer dan snel en hopelijk kunnen we je verwelkomen bij  de winkel.  

Wat doet de strafrechtswinkel Tilburg?  

De Strafrechtswinkel Tilburg, is opgericht in 2016 door Marjolijn Ketting nu zij graag iets wilde  teruggeven aan de gemeente Tilburg na haar rechtenstudie en naast haar baan als advocaat m.n. voor de  financieel kwetsbaren en heeft daarin studenten aangetrokken van de Universiteit Tilburg, welke  bijdragen aan deze vrijwilligersorganisatie die zich toelegt op het bieden van gratis juridisch advies  binnen het strafrecht. Ook zijn er gebieden waar het strafrecht enkele aspecten van het bestuursrecht  raakt. Marjolijn is nog steeds betrokken bij het reilen en zeilen van de strafrechtswinkel. Het team,  bestaande uit gevorderde rechtenstudenten, biedt ondersteuning in het opstellen van correspondentie met  derden en cliënten en processtukken zoals verzetschriften, beroepschriften, pleitnotities tot aan het  verstrekken van advies en enkele medewerkers verlenen bijstand tijdens zittingen. 

Wat voor kwesties behandelt Strafrechtswinkel Tilburg onder meer?  

● Verhoorbijstand voor minderjarigen als vertrouwenspersoon  

● Voorafgaand adviesgesprek voor verhoor van meerderjarigen  

● Milieudelicten zoals bijv. het onjuist weggooien van afval  

● Verzetprocedures jegens strafbeschikkingen  

● Verkeersboetes zoals om mulderboetes  

● Zienswijze indienen voor voornemen tot afwijzing van een VOG  

● Verzoeken tot gratieverlening  

Wie zoeken wij? 

We staan open voor een breed scala aan kandidaten: van tweedejaars rechtenstudenten tot aan de  masterfase tot aan (gepensioneerde) juristen met een passie voor maatschappelijk werk in de gemeente Tilburg. Indien het je leuk lijkt om samen met de andere bestuursleden de Strafrechtswinkel Tilburg dit  jaar vorm te geven, dan ben je bij ons aan het juiste adres!  

Wat zoeken wij?  

● Een (minimaal) tweedejaars WO-student of een jurist  

● Welke beschikbaar is minimaal tot en met januari 2025. Wat bieden wij?  

● Maatschappelijke betrokkenheid  

● Ingewerkt worden door een huidig bestuurslid voor minimaal 2 maanden  

● Praktijkervaring op bestuursniveau  

● Vergroting van kansen op de arbeidsmarkt;  

● Trainingen en kantoorbezoeken;  

● Gezellige borrels en groepsuitjes;  

Verder is het een super kans om te beginnen met netwerken voor de toekomst, nu je met de kantoren waar  we mee samenwerken en andere rechtswinkels veelvuldig in contact komt. Vragen over deze functie? Bel dan met 06-16519885.  

De rollen vraagt om een inzet van circa 5 uur per maand, met een minimale verbintenis van één jaar.  

Enthousiast geworden? We zien graag jouw motivatie en curriculum vitae tegemoet op het e mailadres: ketting@ketting-strafadvocatuur.nl 

Partners