Bestuur

Bestuur

 • afbeelding van Bestuur 38

  Bestuur 38 der Magister JFT | Juribes

  Quinn de Roock – Voorzitter

  Naomi Kuijpers – Secretaris 

  Isabel Claeijs – Penningmeester 

  Carlijn ter Woerds – Commissaris Externe Betrekkingen

 • afbeelding van Voorzitter

  Voorzitter

  Quinn de Roock

  juribesvoorzitter@magisterjft.nl

  Mijn naam is Quinn de Roock. Op dit moment zit ik in mijn derde jaar van de bachelor Bestuurskunde. Dit collegejaar ben ik voorzitter van Magister JFT | Juribes. Dit betekent dat ik er in de eerste plaats voor zorg dat alles binnen de kamer goed verloopt. Naast dat ik voorzitter ben van Juribes neem ik ook deel in het Algemeen Bestuur van Magister JFT. Binnen het Algemeen Bestuur worden zaken besproken die de gehele vereniging aangaat. Verder ben ik ook nog de coördinator van de Educatieve Commissie en de Podcastcommissie.

 • afbeelding van Secretaris

  Secretaris

  Naomi Kuijpers

  juribes@magisterjft.nl

  Mijn naam is Naomi Kuijpers en ik zit op dit moment in mijn tweede jaar van de bachelor Bestuurskunde. Dit jaar zal ik de functie van secretaris vervullen binnen het 38ste bestuur der Magister JFT | Juribes. Binnen mijn functie hou ik mezelf bezig met administratieve zaken rondom Juribes, zoals het bijhouden van de mail en het notuleren van de vergaderingen. Ook verzorg ik de inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief. Dit jaar zal ik tevens de Excursiecommissie en Politieke Commissie coördineren.

 • afbeelding van Penningmeester

  Penningmeester

  Isabel Claeijs

  penningmeesterjuribes@magisterjft.nl

  Mijn naam is Isabel Claeijs, 19 jaar oud, en ik ben tweedejaars bestuurskunde studente. Dit jaar zal ik de functie van penningmeester vervullen binnen het bestuur van Magister JFT | Juribes. Dit betekent dat ik de leiding heb over alle geldrelateerde zaken binnen onze kamer. Daarnaast ben ik ook coördinator van de Eerstejaarscommissie en de Carrièrecommissie en heb ik de verantwoordelijkheid over de promotie van de kamer.

 • afbeelding van Commissaris Externe Betrekkingen

  Commissaris Externe Betrekkingen

  Carlijn ter Woerds

  commissarisexternjuribes@magisterjft.nl

  Ik ben Carlijn ter Woerds, tweedejaars bestuurskundestudent en dit jaar Commissaris Externe Betrekkingen bij Magister JFT | Juribes. Mijn taken als Commissaris Extern zijn onder andere contact leggen met nieuwe partners en contact onderhouden met onze huidige partners. Hiernaast ben ik ook coördinator van twee geweldige commissies, de Activiteitencommissie en de Goede Doelen Commissie.

Partners