Magister JFT | Justitia

Magister JFT | Justitia

 

Magister JFT | Justitia is dé kamer voor alle Rechtsgeleerdheid en Ondernemingsrecht studenten aan Tilburg Law School. Zij biedt zowel formele als informele activiteiten aan, zodat studenten zich zowel inhoudelijk als sociaal kunnen ontwikkelen tijdens hun studietijd. Deze activiteiten worden georganiseerd door commissieleden die in samenwerking met het bestuur staan, om zo tot een breed scala aan sociale en inhoudelijke activiteiten te komen. 

Geschiedenis 

De kamer is in het collegejaar 2021-2022 in werking getreden als gevolg van de fusie tussen de kamers Magister JFT | Livius en Magister JFT | AD REM. De naam Justitia komt van Vrouwe Justitia. Zij beeld het recht uit aan de hand van een zwaard en een weegschaal, welke staan voor het vellen van een vonnis en het afwegen van de feiten. Zij stonden er om bekend de studenten die verbonden zijn aan Tilburg Law School een mogelijkheid te bieden om de arbeidsmarkt te verkennen en zich te verdiepen alsmede te verbreden op zowel rechtsgebieden die gedoceerd worden aan TLS alsook deze welke niet aan bod komen. Dit gebeurde aan de hand van lezingen, kantoorbezoeken en masterclasses. Magister JFT | Justitia organiseert, naast de studie inhoudelijke en arbeidsmarkt oriënterende activiteiten, ook sociale activiteiten. 

Structuur 

Magister JFT | Justitia zal naast een bestuur bestaan uit een viertal commissies. Jong Justitia bestaat uit eerstejaars rechtenstudenten die sociale activiteiten organiseren. Publico is de publiekrechtelijke commissie voor ouderejaars Rechtsgeleerdheid studenten die zich bezig zullen houden met het organiseren van activiteiten omtrent het publiekrecht. Privatico is de commissie die, zoals de naam al verraad, activiteiten organiseert omtrent het privaatrecht. Tot slot is er de carrière commissie, die verantwoordelijk is voor kantoorbezoeken, masterclasses en andere arbeidsmarkt oriënterende activiteiten. 

Interesse? 

Lijkt het je interessant om een lezing of kantoorbezoek bij te wonen? Houd de Instagram-pagina van Magister JFT in de gaten voor aankomende activiteiten. Ben je geïnteresseerd in het organiseren van een studie inhoudelijke activiteit waarmee je je netwerk kan vergroten? Stuur dan een e-mail naar justitia@magisterjft.nl of neem contact op met een van onze bestuursleden. We hopen je te zien bij een lezing of een andere activiteit!

 • Eindejaarscantus

  25 juli 19:00 tot 23:00 uur

  Spoorzone, Tilburg

  Bekijken
  • Social
  • Magister JFT Central

Partners